Vitajte na stránke programov Invoice: Basic, Invoice: Standard a Invoice: Business.

Hľadáte skladový alebo fakturačný program, ktorý je jednoduchý na ovládanie, ponúka nadštandardné funkcie a je cenovo dostupný?
Prečítajte si hlavné funkcie skladového a fakturačného programu - Invoice: Basic, Standard a Business a zvoľte si edíciu, ktorá Vám vyhovuje.

pen Programy sú určené podľa zvolenej edície určené pre:
- fakturáciu (prijaté faktúry, vydané faktúry, zálohové faktúry, príjmové doklady, dobropisy, dodacie listy)
- vedenie skladu (príjemky - príjem na sklad, výdajky - výdaj zo skladu, výrobky - výroba tovaru z komponentov, skladové karty, ...)
- vystavovanie rôznych dokladov (prijaté a vydané objednávky, tvorba ponúk, ...)
(bližšie informácie o jednotlivých edíciách si môžete prečítať tu)

pen Väčšinu tlačových zostáv v programe si môžete upraviť podľa vlastných potrieb (ponúkame aj možnosť vytvorenia šablóny na mieru pre Vás podľa predlohy, ktorú nám poskytnete).

Pred tlačou dokumentov je zobrazený náhľad na vzhľad dokladu. Doklady je možné aj exportovať do PDF súboru (prípadne BMP, JPG, ...) a následne zaslať v elektronickej podobe Vášmu zákazníkovi.

euro V programoch je možné nastaviť domácu menu - program je možné používať aj mimo územia Slovenskej republiky.
Zákazníci z Českej republiky môžu uvítať pripravenosť programov Invoice na prechod na Euro a duálne zobrazovanie meny, ktoré je s programami bezproblémové vzhľadom na skúsenosti z prechodu meny v Slovenskej republike.
V programoch je umožnené vystavovať faktúry aj v cudzích menách s možnosťou aického načítania prevodného kurzu z Internetu. Táto funkcia je možná pri hlavnej mene EUR (kurzy sú načítavané z ECB) alebo pri hlavnej mene CZK (kurzy sú načítavané z CNB).

chart
Chcete mať prehľad o vystavených faktúrach, príjemkach, výdajkach, inventúrach, objednávkach, odberateľoch, či o Vášom sortimente? Programy Invoice Vám ponúkajú rôzne prehľady a tlačové zostavy v grafovej aj tabuľkovej podobe s podrobnými možnosťami triedenia.

database Programy používajú na ukladanie údajov MySQL databázu. Databázu môžete umiestniť na lokálny počítač alebo na server vo Vašej počítačovej sieti a pristupovať tak k databáze z viacerých počítačov súčasne (v prípade potreby aj cez Internet).
Program takisto umožňuje v prípade potreby databázu prenášať so sebou na USB kľúči (ak je program spúšťaný z USB kľúča a toto nastavenie je v nastaveniach programu zaškrtnuté).

Ak neviete, čo je to MySQL databáza, nevadí. Z našej stránky je možné stiahnuť plne aickú inštaláciu, ktorá všetky potrebné úkony spraví za Vás. Táto inštalácia je veľmi jednoduchá - stačí stiahnuť daný inštalačný súbor a odklikať jednotlivé kroky tlačidlom "Ďalej".

users Či už pracujete s danou databázou na jednom počítači alebo na viacerých, vždy máte možnosť vytvorenia viacerých používateľských účtov. Každému používateľskému účtu je možné prideliť prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa do databázy prihlasujú. Vďaka tomuto multi používateľskému systému potom môžete jednoducho sledovať zmeny vykonané jednotlivými pracovníkmi.
Každému Vášmu pracovníkovi môžete prideliť používateľské práva. Môžete tak nastaviť aby sa jeden pracovník staral o vydané faktúry a ku skladovým pohybom nemal prístup a podobne.

languages Programy umožňujú tlač faktúr v rôznych jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina, rakúska nemčina, maďarčina + s možnosťou rožširovania do budúcna). V prípade potreby si môžete vytvoriť vlastnú tlačovú zostavu, kde si zadáte texty v ďalšom jazyku. Možnosť rozširovania jazykovej podpory pre faktúry je veľmi jednoduchá aj pomocou prekladu jazykových súborov.

backup Bezpečnosť a archivácia dát je veľmi dôležitá. Programy Invoice preto ponúkajú nástroje na zálohovanie a obnovu databázy. Databázu si môžete zálohovať na Vami vybrané umiestnenia v počítači i na sieti alebo na USB kľúč.
Program má implementovanú aj možnosť aického zálohovania (v časovom internavale alebo vždy po ukončení programu).

update Veľmi významná je aj aktuálnosť programu. Je čo najdôležitejšie aby Vaša verzia bola stále aktuálna. V programe je implementovaná možnosť zisťovania aktualizácie a aické stiahnutie a nainštalovanie novej verzie programu.