Informácie pre pripojenie k databáce cez Internet

Všeobecné informácie

Služba prístupu k databáze cez Internet je vhodná predovšetkým v prípade, ak potrebujete k údajom pristupovať z rôznych lokalít a nemáte zabezpečený vlastný MySQL server. Údaje na našich serveroch sú chránené a prístupné len Vám.
Zálohy sú vykonávané niekoľkokrát denne a sú uložené na dvoch geograficky rozličných miestach (v Bratislave a v Nových Zámkoch), čo výrazne znižuje riziko straty údajov.

Informácie o platbách

Môžete si vybrať 3 rôzne spôsoby platby a to: mesačne, polročne a ročne. Ceny za túto službu nájdete v sekcii cenník.
Vždy 10 dní pred koncom Vášho predplateného obdobia obdržíte zálohovú faktúru pre ďalšie obdobie. Ak do konca splatnosti danej zálohovej faktúry sumu neuhradíte, prerušíme poskytovanie služby až do jej neuhradenia.

Pri predplatení služby na polrok alebo na rok získate oproti mesačným platbám určitú zľavu.
Možnosť využívania služby je vždy od prvého dňa nasledújúceho kalendárneho mesiaca, kedy ste si službu predplatili, až do posledného dňa kalendárneho mesiaca, dokedy ste si službu predplatili. Prvý mesiac a v ňom vzniknuté medziobdobie sa účtuje sumou [0,19 * ({počet dní do konca kalendárneho mesiaca} - 3)] €.

Príklady:
Ak ste si službu objednali na jeden mesiac dňa 20.03.2010, tak obdržíte nasledovnú faktúru:
- za obdobie 21.03.2010 - 30.04.2010
- vo výške 7,42 €
Vysvetlenie: Do konca mesiaca zostáva 11 dní (ráta sa aj 21.03.2010) -> (0,19 * (11 - 3)) + 5,90 = 7,42

Ak ste si službu objednali na jeden mesiac dňa 01.03.2010, tak obdržíte nasledovnú faktúru:
- za obdobie 02.03.2010 - 30.04.2010
- vo výške 11,03 €
Vysvetlenie: Do konca mesiaca zostáva 30 dní (ráta sa aj 02.03.2010) -> (0,19 * (30 - 3)) + 5,90 = 11,03

Ak ste si službu objednali na jeden mesiac dňa 31.03.2010, tak obdržíte nasledovnú faktúru:
- za obdobie 01.04.2010 - 30.04.2010
- vo výške 5,90 €
Vysvetlenie: Nevzniká žiadne medziobdobie a je Vám účtovaná priamo suma na jeden mesiac.

Ak ste si službu objednali na jeden rok dňa 20.03.2010, tak obdržíte nasledovnú faktúru:
- za obdobie 21.03.2010 - 30.04.2011
- vo výške 56,42 €
Vysvetlenie: Do konca mesiaca zostáva 11 dní (ráta sa aj 21.03.2010) -> (0,19 * (11 - 3)) + 54,90 = 56,42

Postup pri žiadosti o zrealizáciu služby

Stačí ak nás konaktujete cez náš e-mail a napíšete na akú dobu si želáte server predplatiť. Prístup k serveru Vám umožníme nasledujúci pracovný deň. V e-maili prosím ešte uveďte názov firmy, na ktorú máte licenciu pre program Invoice: Business zakúpenú. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry včas, poskytovanie tejto služby prerušíme až do jej uhradenia. Zálohová faktúra má splatnost 7 dní.