ceny sú uvádzané primárne bez DPH

programy Invoice: Basic, Invoice: Standard, Invoice: Business

Uvedený cenník platí od 06.06.2012 .
Licenčný poplatok pre tieto programy je jednorázový.
Všetky ďalšie aktualizácie programov máte k dispozícii zdarma.


Licencia je udelená pre databázu jednej firmy. Ak ste vlastníkom viacerých firiem, je potrebné pre každú firmu, pre ktorú chcete program používať, zakúpiť licenciu samostatne.
Cenník pre multilicenciu nájdete na nižšie (zľava pre každú ďalšiu licenciu tvorí minimálne 50% z ceny programu).

K programom ponúkame aj rôzne služby (ako napríklad prístup k databáze cez Internet). Cenník služieb si môžete prezrieť nižšie.

Programy môžete objednávať na tejto stránke.

Invoice: Basic
Obsahuje:
- evidenciu vydaných faktúr, zálohových faktúr a príjmových dokladov
Bližšie informácie o programe nájdete na tejto stránke.

Cena pre upgrade z programu Invoice - 3,90 € (s DPH 4,68 €)
doživotná licencia
24,90 €

17,40 €

s DPH 20,88 €
Invoice: Standard
Obsahuje:
- evidenciu prijatých faktúr, vydaných faktúr, zálohových faktúr, príjmových dokladov, vydaných dobropisov, dodacích listov, prijatých objednávok, vydaných objednávok a tvorbu ponúk
Bližšie informácie o programe nájdete na tejto stránke.

Cena pre upgrade z programu Invoice - 6,90 € (s DPH 8,28 €)
Cena pre upgrade z programu Invoice: Basic - 6,90 € (s DPH 8,28 €)
doživotná licencia
34,90 €

24,40 €

s DPH 29,28 €
Invoice: Business
Obsahuje:
- evidenciu príjemiek, výdajok, výrobiek, inventúr, prijatých faktúr, vydaných faktúr, zálohových faktúr, príjmových dokladov, vydaných dobropisov, dodacích listov, prijatých objednávok, vydaných objednávok a tvorbu ponúk
Bližšie informácie o programe nájdete na tejto stránke.

Cena pre upgrade z programu Invoice - 48,90 € (s DPH 58,68 €)
Cena pre upgrade z programu Invoice: Basic - 48,90 € (s DPH 58,68 €)
Cena pre upgrade z programu Invoice: Standard - 38,90 € (s DPH 46,68 €)
doživotná licencia
69,90 €

44,90 €

s DPH 53,88 €
Cennník platný pri objednávke multilicencie. cenník pre multilicencie


prístup k databáze programov Invoice cez Internet

Potrebujete pristupovať k databáze cez Internet z rôznych lokalít? Vyberte si našu ponúkanú službu možnosti prístupu k databáze cez Interet. Vaše dáta budú vždy zálohované. Vytvoríme Vám databázu na našom serveri a poskytneme Vám prihlasovacie údaje vrátane návodu na pripojenie.
Bližšie informácie o službe nájdete tu.

predplatenie na rok

49,90 €

mesiac = 4,158 €

prístup k databáze programov Invoice cez Internet

Potrebujete pristupovať k databáze cez Internet z rôznych lokalít? Vyberte si našu ponúkanú službu možnosti prístupu k databáze cez Interet a tarifu, ktorá Vám vyhovuje. Vytvoríme Vám databázu na našom serveri a poskytneme Vám prihlasovacie údaje vrátane návodu na pripojenie.
Bližšie informácie o službe nájdete tu.

predplatenie na rok

49,90 €

mesiac = 3,325 €


služby spojené s programami Invoice

Zaslanie CD s kópiou programu.

Objednať CD s programom máte možnosť bezohľadu na to, či ste registrovaným zákazníkom alebo nie. CD si môžete objednať aj nezávisle od objednávky licencie, ale máte možnosť objednať si CD aj pri vystavovaní objednávky.

Ak máte záujem si objednať CD mimo objednávkového formulára, napíšte nám e-mail . Obratom obdržíte zálohovú faktúru, po ktorej uhradení Vám bude CD zaslané.

5,- €

Inštalácia databázy, konzultácie...

Ak sa Vám nepodarilo nainštalovať program Invoice: Business alebo databázový server MySQL, môžeme Vám pomôcť s inštaláciou cez vzdialené pripojenie cez Internet alebo osobnou návštevou. Na danom počítači musíte mať pripojenie na Internet. Všetky ostatné informácie a postup Vám zašleme po vyplnení žiadosti. Inštalácia databázy väčšinou nepresiahne ani 30 minút. V pípade, že chcete využiť inštaláciu prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez Internet, cena je 14,00 €

Ak máte záujem o školenie alebo konzultácie, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Hromadné školenia v súčasnosti nerobíme a preto je možné len individuálne školenie pre jednu firmu. Poplatok sa platí 19,00 € za každú načatú hodinu.

19,00 €

Cestovné náklady

Naše sídlo je v Nových Zámkoch. Cenu za každý načatý 1 km mimo Nových Zámkov si účtujeme 0,35 €.

0,35 €

Vytvorenie / úprava tlačovej zostavy (vzhľadu).

Ak by ste chceli zmeniť vzhľad niektorého vytlačeného dokladu (faktúra, príjemka, výdajka) a neviete si poradiť so zabudovanou funkciou možnosti úpravy dokladov, môžete nás požiadať o vytvorenie reportu podľa vašich požiadaviek. Potrebné zmeny stačí slovne opísať prípadne poslať predlohu e-mailom.

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem o vytvorenie reportu, napíšte nám na náš e-mail .

od 19 €

Zmena / preposlanie licencie.

Ak ste pri objednávke/registrácii zadali nesprávne registračné meno (prípadne ste spravili preklep) a chybu nenapravili pred uhradením faktúry (prípadne zálohovej faktúry) alebo ste zabudli licenčné údaje, máte možnosť požiadať o licenčné číslo pre nové registračné meno. Registračné meno máte možnosť zmeniť aj v prípade, že ste si zmenili názov firmy. (Registračné meno je tlačené na spodnej strane dokladov.)

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem zmeniť registračné meno a obdržať tak nové licenčné číslo, napíšte nám na náš e-mail vaše pôvodné registračné údaje. Obratom obdržíte zálohovú faktúru, po ktorej uhradení obdržíte nové registračné údaje.

9,90 €

Odomknutie prístupu pre zablokovaného používateľa.

Ak ste zabudli heslo pre prístup používateľa do programu, môžeme prístup pre daného používateľa odomknúť. Pôvodné heslo však získať nevieme, vieme ho len zrušiť a vy si potom môžte zvoliť ľubovoľné nové heslo.
Upozorňujeme, že ak ste zabudli heslo pre prístup do databázy na server, tak databázu Vám nemôžeme odomknúť.

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem o odomknutie databázy pre daného používateľa napíšte nám na e-mail žiadosť. Obratom obdržíte ďalšie inštrukcie a zálohovú faktúru, po ktorej uhradení bude vaša žiadosť vybavená.

8,90 €