Čo je to Invoice: Basic, Standard a Business?

Tieto programy sú pokračovateľmi úspešného jednoduchého fakturačného programu Invoice. Programy sa líšia podľa zvolenej edície svojou funkcionalitou (ide o fakturačný a v prípade Invoice: Business o skladový program). Funkcionalitu pôvodného programu Invoice prebral program Invoice: Basic (a tieto dva programy sú takmer totožné, rozdiel je predovšetkým v použitej databáze - bližšie informćie si môžete prečítať tu).

Pre komunikáciu s databázou sa používa MySQL server, čo prináša mnohé výhody (predovšetkým pre prácu s databázou cez počítačovú sieť a cez Internet), o ktorých si môžete prečítať nižšie.
Práca s týmyto programami je pomerne jednoduchá a rýchla - ovládanie je založené na rovnakom princípe ako u programu Invoice. Ak nepatríte medzi skúsenejšich používateľov neviete, čo je to MySQL databáza, nevadí. Z našej stránky je možné stiahnuť plne aickú inštaláciu, ktorá všetky potrebné úkony spraví za Vás. Táto inštalácia je veľmi jednoduchá - stačí stiahnuť daný inštalačný súbor a odklikať jednotlivé kroky tlačidlom "Ďalej".

Všetky doklady je možné vytlačiť i exportovať napríklad do PDF súboru (prípadne do obrázkových súborov BMP, JPG, ...).

Invoice: Basic - Program slúži na evidenciu a vystavovanie faktúr, zálohových faktúr a príjmových dokladov (podobne ako jeho predchodca - Invoice). Rozdiel je predovšetkým v použitej databáze pre ukladanie údajov, vďaka čomu je možné k databáze (v prípade potreby) pristupovať z viacerých počítačov súčasne cez Internet alebo počítačovú sieť. S týmto programom je pre Vás do budúcna prípadný prechod na vyššie edície programu Invoice: Standard a Invoice: Business oveľa pohodlnejší.

Invoice: Standard - Program obsahuje všetky funkcie programu Invoice: Basic a navyše umožňuje evidenciu prijatých faktúr, dobropisov, dodacích listov, prijatých a vydaných objednávok a tvorbu cenových ponúk pre Vašich zákazníkov. Program tak ponúka všetko, čo od fakturácie môžete očakávať.

Invoice: Business - Je skladovým programom. Program obsahuje všetky funkcie programu Invoice: Standard.
Stručná funkcionalita programu:
- evidencia príjemiek, výdajok, výrobiek, inventúr (v rámci skladovej evidencie)
- evidencia prijatých faktúr, vydaných faktúr, zálohových faktúr, príjmových dokladov, vydaných dobropisov, dodacích listov (v rámci fakturácie)
- evidencia prijatých objednávok, vydaných objednávok, tvorba ponúk, ... (v rámci ostatných dokladov)

Prehľadná tabuľka rozdielov

Invoice: Basic

Invoice: Standard

Invoice: Business

vystavovanie vydaných faktúr v domácej a cudzej mene x x x
vystavovanie zálohových faktúr v domácej a cudzej mene x x x
evidovanie úhrad x x x
vystavovanie príjmových dokladov x x x
úprava šablón dokladov x x x
možnosť prístupu k databáze cez Internet x x x
tvorba cenových skupín a možnosť nastavenia individuálnych predajných cien pre jednotlivých zákazníkov x x x
vystavovanie prijatých faktúr x x
vystavovanie vydaných dobropisov x x
vystavovanie dodacích listov x x
vystavovanie prijatých a vydaných objednávok x x
tvorba cenových ponúk x x
skladová evidencia (tvorba príjemiek, výdajok, výrobiek ) x
možnosť odpisovania tovaru zo skladu pomocou faktúr x
tlač skladových kariet x
sledovanie skladových pohybov, prehľady obratov x
aktuálny stav na sklade x

Stručná funkcionalita najvyššej edície programu - Invoice: Business

 • Evidencia príjemiek, výdajok, výrobiek, objednávok, prijatých a vydaných faktúr, zálohových faktúr, dobropisov, dodacích listov, úhrad faktúr, inventúr, používateľov programu, obchodných partnerov, sortimentu (skladových aj neskladových položiek), bankových účtov, cenových skupín, ...
 • Prehľady skladových kariet, pohybov skladových položiek a stavu zásob na sklade.
 • Evidencia úhrad prijatých, vydaných a zálohových faktúr.
 • Farebné zvýraznenie uhradených i preuhradených faktúr.
 • Vystavovanie dokladov v cudzej mene i cudzom jazyku.
 • Vytváranie cenových skupín. Zákazníkom je možné nastaviť cenovú skupinu aj individuálne ceny pre jednotlivé položky.
 • Možnosť duálneho zobrazovania meny vo faktúre (napríklad pri prechode na euro - domáca mena [CZK] + cudzia mena [EUR]).
 • Automatické načítavanie kurzu z Internetu pre Slovenských (a ostatných zákazníkov používajúcich menu EUR) (www.ecb.europa.eu) a Českých zákazníkov (www.cnb.cz).
 • Tlač všetkých dokladov a rôznych tlačových zostáv podľa vlastného výberu.
 • Možnosť úpravy vzhľadu takmer všetkých tlačových zostáv a vytvárania si vlastných šablón.
 • Export všetkých dokladov a tlačových zostáv do PDF súboru (prípadne do BMP, JPG, ...) priamo z programu.
 • Možnosť tlače loga firmy a pečiatky používateľa na všetkých dokladoch.
 • Možnosť grafického znázornenia obratov podľa vlastného výberu so širokými možnosťami nastavenia.
 • Možnosť umiestnenia databázy na lokálny počítač alebo na počítač v počítačovej sieti.
 • Možnosť prístupu k jednej databáze z viacerých počítačov súčastne + možnosť prístupu k databáze aj cez Internet (bližšie informácie nájdete tu).
 • Možnosť práce s rôznymi databázami (firmami) na jednom počítači (v prípade vlastnenia licencie).
 • Možnosť vytvárania používateľských účtov s pridelením širokých možností právomocí pre vytváranie, úpravy, mazanie a prezeranie rôznych typov dokladov.
 • Prístup k databáze môže byť chránený heslom na strane servera + možnosť pridelenia hesiel pre prístup jednotlivých používateľov.
 • Automatické a manuálne zálohovanie.
 • Automatické zisťovanie a inštalovanie aktualizácií.

Registrovaná verzia

Licenčný poplatok pre tieto programy je jednorázový.
Všetky ďalšie aktualizácie programov máte k dispozícii zdarma.


Licencia je udelená pre databázu jednej firmy. Ak ste vlastníkom viacerých firiem, je potrebné pre každú firmu, pre ktorú chcete program používať, zakúpiť licenciu samostatne.
Cenník pre multilicenciu nájdete na tejto stránke (zľava pre každú ďalšiu licenciu tvorí minimálne 50% z ceny programu).

K programom ponúkame aj rôzne služby (ako napríklad prístup k databáze cez Internet). Cenník služieb si môžete prezrieť na tejto stránke.

Programy môžete objednávať na tejto stránke.

Obmedzenia v neregistrovanej verzii

V neregistrovanej verzii sú umožnené všetky funkcie najvyššej edície programu Invoice: Business, aby ste mali možnosť program čo najpodrobnejšie preskúmať a zistiť tak, či Vám vyhovuje. To znamená, že môžete pridávať neobmedzené množstvo používateľov, odberateľov, sortimentu, príjemiek, výdajok, objednávok, faktúr, zálohových faktúr, inventúr, ... Máte možnosť prezerať tlačové zostavy v tabuľkovej a grafovej podobe. Jediným obmedzením je nemožnosť tlače ani exportu dokladov. Náhľad na tlač je však povolený a tak si priamo na obrazovke Vášho počítača môžete prezrieť vzhľad dokladov. Ak máte záujem o registráciu a získanie tak licencie a odomknutie tlačových a exportovacích možností, pokračujte prosím na tejto stránke.

Neregistrovanú kópiu nie je povolené používať na komerčné účely. Slúži výhradne na zoznámenie sa s programom a jeho možnosťami.

Systémové a hardvérové požiadavky

 • Operačný systém: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 • Pamäť: 70 MB voľnej pamäte RAM
 • Pevný disk: 140 MB voľného miesta na pevnom disku (+ veľkosť databázy a záloh)
 • Rozlíšenie: Program funguje korektne aj na menších rozlíšeniach (napríklad na netbookoch s rozlíšením 1024x576). Optimálne minimálne rozlíšenie pre prácu s programom je 1024x768.